@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Thu không đủ bù chi. Hơn 80% tổng chi chỉ để trả lương cho bộ máy (tên mỹ miều là ‘chi thường xuyên’) và trả nợ. Chưa đến 20% tổng chi là dành cho đầu tư (chưa biết hiệu quả ra sao) thì cái nhà nước và đất nước này không lao xuống vực mới là lạ. Để đáp ứng cho cái thùng không đáy kia, hàng loạt thuế phí sẽ đổ lên đầu dân. Thời yên bình giả tạo sắp chấm dứt.

@mrowl
  • verified_user
·
·

Tính đến 15/6/2018, ngân sách Nhà nước có: • Tổng thu: 582.100 tỷ đồng • Tổng chi: 586.000 tỷ đồng - Chi thường xuyên: 416.000 tỷ đồng (71%) - Chi trả nợ lãi: 55.900 tỷ đồng (9,5%) - Chi đầu tư phát triển: 111.100 tỷ đồng (18,9%) - Chỉ đạt 27,8% dự toán năm. Qua nửa năm rồi, chi cho phát triển được 1/4, còn lại tiêu điên cuồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuế "Bảo vệ Môi trường" cho xăng sẽ lên 4.000đ là cái chắc 😫😫😫

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
28reminds