@mrowl
  • verified_user
·

Tính đến 15/6/2018, ngân sách Nhà nước có: • Tổng thu: 582.100 tỷ đồng • Tổng chi: 586.000 tỷ đồng - Chi thường xuyên: 416.000 tỷ đồng (71%) - Chi trả nợ lãi: 55.900 tỷ đồng (9,5%) - Chi đầu tư phát triển: 111.100 tỷ đồng (18,9%) - Chỉ đạt 27,8% dự toán năm. Qua nửa năm rồi, chi cho phát triển được 1/4, còn lại tiêu điên cuồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuế "Bảo vệ Môi trường" cho xăng sẽ lên 4.000đ là cái chắc 😫😫😫

thumb_upthumb_downchat_bubble
238upvotes
42reminds

More from Cú ngố

J.P. Morgan: 1. Mỹ sẽ áp thuế 10% lên tất cả hàng nhập khẩu và không nước nào trả đũa. 2. Động thái của Mỹ bị đáp trả tương đương, nghĩa là các nước khác cũng áp thuế 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. 3. Chiến tranh thương mại bùng nổ khi các mức thuế nhập khẩu trên toàn thế...See more

Hà Nội mát rồi, hi vọng mát lâu lâu chút!

More from Cú ngố

J.P. Morgan: 1. Mỹ sẽ áp thuế 10% lên tất cả hàng nhập khẩu và không nước nào trả đũa. 2. Động thái của Mỹ bị đáp trả tương đương, nghĩa là các nước khác cũng áp thuế 10% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. 3. Chiến tranh thương mại bùng nổ khi các mức thuế nhập khẩu trên toàn thế...See more

Hà Nội mát rồi, hi vọng mát lâu lâu chút!