@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

Chất vấn, minh bạch là vũ khí cuối cùng chúng ta. Mời xác anh chị em tham gia.

@luatkhoa
  • verified_user
·
·

KÝ THƯ GỬI FACEBOOK Bạn đọc thân mến, Hôm nay, Luật Khoa khởi động một chiến dịch ký thư đề nghị Facebook bày tỏ rõ quan điểm của họ về Luật An ninh mạng Việt Nam. Chiến dịch có tên #DearMark này kéo dài từ nay đến hết ngày 12/9, là thời hạn chót mà chúng tôi đề nghị Facebook...See more

Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_downchat_bubble
639upvotes
73reminds