@NgocVu73
  • verified_user
·

Cấm người dân HN đi xe máy vậy kêu người dân mua xe máy để tế cái mả bố nhà mày hả thằng xúc vật lại quái thai. Khốn nạn thật.

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
276upvotes
18reminds