@NgocVu73
  • verified_user
·

Cấm người dân đi xe máy vậy kêu người dân mua xe máy để tế cái mả bố nhà mày hả thằng xúc vật lại quái thai.

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_down
276upvotes