Giới hoạt động ‘di cư’ sang Minds với hy vọng ‘an toàn’ hơn Facebook VOA Tiếng Việt Giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở Việt Nam đang ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có quy mô nhỏ bé hơn nhiều lần so với Facebook. Xem thêm: http://bit.ly/2lQ99fV

Get replies from creators like Điếu Cày (Nguyễn Văn...

thumb_upthumb_downchat_bubble
169upvotes
3reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

play_circle_outline

VOA Tiếng Việt Jul 3, 2018 Giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở Việt Nam đang ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có quy mô nhỏ bé hơn nhiều lần so với Facebook. Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Bill Ottman của...See more

NGỬA BÀI Đỗ Ngà Thác Bản Giốc là một cảnh đẹp tuyệt vời do mẹ thiên nhiên ban tặng. Nó có vị trí kế bên miệng con sư tử Trung Cộng. Kết quả là nửa thác chui vào họng con mãnh thú. Vịnh Hạ Long một cảnh đẹp tuyệt vời do mẹ thiên nhiên ban tặng. Hạ Long cũng nằm kế miệng con...See more

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

play_circle_outline

VOA Tiếng Việt Jul 3, 2018 Giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở Việt Nam đang ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có quy mô nhỏ bé hơn nhiều lần so với Facebook. Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) Bill Ottman của...See more

NGỬA BÀI Đỗ Ngà Thác Bản Giốc là một cảnh đẹp tuyệt vời do mẹ thiên nhiên ban tặng. Nó có vị trí kế bên miệng con sư tử Trung Cộng. Kết quả là nửa thác chui vào họng con mãnh thú. Vịnh Hạ Long một cảnh đẹp tuyệt vời do mẹ thiên nhiên ban tặng. Hạ Long cũng nằm kế miệng con...See more