Giới hoạt động ‘di cư’ sang Minds với hy vọng ‘an toàn’ hơn Facebook VOA Tiếng Việt Giới hoạt động và những người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội ở Việt Nam đang ồ ạt mở tài khoản mới trên trang Minds.com, một mạng xã hội hiện có quy mô nhỏ bé hơn nhiều lần so với Facebook. Xem thêm: http://bit.ly/2lQ99fV

Get replies from creators like Điếu Cày (Nguyễn Văn...

thumb_upthumb_downchat_bubble
169upvotes
3reminds