@ChauDoan
  • verified_user
·

Tôi dịch bài này để các bạn thấy là chơi với Trung Quốc nguy hiểm ra sao. Khi con sói mang bộ mặt tử tế, tay bắt mặt mừng, miệng cười tươi... ấy là chúng đang thủ một âm mưu chết người. Hãy nhớ rằng khi miền Bắc Việt Nam đang được hưởng sự ấm áp của người anh em cùng lý tưởng,...See more

Get replies from creators like ChauDoan

thumb_upthumb_downchat_bubble
1013upvotes
106reminds