ChauDoan
  • verified_user
@ChauDoan

Tôi dịch bài này để các bạn thấy là chơi với Trung Quốc nguy hiểm ra sao. Khi con sói mang bộ mặt tử tế, tay bắt mặt mừng, miệng cười tươi... ấy là chúng đang thủ một âm mưu chết người. Hãy nhớ rằng khi miền Bắc Việt Nam đang được hưởng sự ấm áp của người anh em cùng lý tưởng,...See more

Get replies from creators like ChauDoan

thumb_upthumb_downchat_bubble
1013upvotes
4downvotes
106reminds

More from ChauDoan

Mấy tiếng kêu phản đối của anh em ta cũng có khác nào mấy tiếng chiêm chiếp "quan ngại" "quan ngại" của bộ ngoại giao với Trung Quốc đâu. Các vị đang hổ hởi để ra được đặc khu và cứ nghĩ đặc khu là một đột phát sẽ mang lại kết quả nhiệm mầu. Rồi sẽ lại như Bô-xít Tây Nguyên, sẽ...See more

Tôi thấy các bạn vẫn còn tranh luận sôi nổi về việc cô sinh viên trường luật và tiến sỹ Hạ. Tôi muốn nói thêm mấy ý và hy vọng trong tương lai sẽ tránh được những sự việc tương tự xảy ra. Khi đã nói về những việc chung, tôi thường không bênh ai mà chỉ bênh lẽ phải, tuy nhiên để...See more

More from ChauDoan

Mấy tiếng kêu phản đối của anh em ta cũng có khác nào mấy tiếng chiêm chiếp "quan ngại" "quan ngại" của bộ ngoại giao với Trung Quốc đâu. Các vị đang hổ hởi để ra được đặc khu và cứ nghĩ đặc khu là một đột phát sẽ mang lại kết quả nhiệm mầu. Rồi sẽ lại như Bô-xít Tây Nguyên, sẽ...See more

Tôi thấy các bạn vẫn còn tranh luận sôi nổi về việc cô sinh viên trường luật và tiến sỹ Hạ. Tôi muốn nói thêm mấy ý và hy vọng trong tương lai sẽ tránh được những sự việc tương tự xảy ra. Khi đã nói về những việc chung, tôi thường không bênh ai mà chỉ bênh lẽ phải, tuy nhiên để...See more