Bill Ottman
  • verified_user
·
Join

Vietnamese translation coming to Minds this month! Don't listen to disinfo. I am here to answer any questions. Minds will not hand over any personal info or censor to the request of foreign gov. That would be suicide and make no sense.

Get replies from creators like Bill Ottman

thumb_upthumb_downchat_bubble
4749upvotes
367reminds

More from Vietnam

Đấy! Chúng đánh đồng phat bieu cua UBND Quảng Ninh là tiếng nói của nhân dân Quảng Ninh trong khi UBND Quảng Ninh là cấp dưới thuộc bộ máy của CS và toàn là đảng viên cs, lợi ích quyen luc chung chia mua bán và lại là cấp dưới thì nó muốn phát biểu nội dung A mà lại phát biểu nội dung A' là chuyện không có. Cho nên tóm lại cũng một ruột của tụi nó mà ra, tự bày trò lập nên cái tổ chức gọi là "Quốc hội" cho tới mấy cái đề xuất này đều là những vở tuồng mà họ ngụy trang bản chất của họ trước nhân dân.

From “1984” by G. Orwell. #Vietnam

"VÀI ĐIỀU KHIẾN VIỆT NAM “KHÁC BIỆT” THẾ GIỚI - Trên thế giới, khi bị tước đoạt dân chủ người ta đổ ra kín đường để đấu tranh, ở VN người ta đổ ra kín đường xem bắn pháo hoa. - Trên thế giới, ở tuổi 17 người ta nổi tiếng vì đoạt giải nobel hòa bình, ở VN người ta nổi tiếng vì...See more

More from Vietnam

Đấy! Chúng đánh đồng phat bieu cua UBND Quảng Ninh là tiếng nói của nhân dân Quảng Ninh trong khi UBND Quảng Ninh là cấp dưới thuộc bộ máy của CS và toàn là đảng viên cs, lợi ích quyen luc chung chia mua bán và lại là cấp dưới thì nó muốn phát biểu nội dung A mà lại phát biểu nội dung A' là chuyện không có. Cho nên tóm lại cũng một ruột của tụi nó mà ra, tự bày trò lập nên cái tổ chức gọi là "Quốc hội" cho tới mấy cái đề xuất này đều là những vở tuồng mà họ ngụy trang bản chất của họ trước nhân dân.

From “1984” by G. Orwell. #Vietnam

"VÀI ĐIỀU KHIẾN VIỆT NAM “KHÁC BIỆT” THẾ GIỚI - Trên thế giới, khi bị tước đoạt dân chủ người ta đổ ra kín đường để đấu tranh, ở VN người ta đổ ra kín đường xem bắn pháo hoa. - Trên thế giới, ở tuổi 17 người ta nổi tiếng vì đoạt giải nobel hòa bình, ở VN người ta nổi tiếng vì...See more