Đấy! Chúng đánh đồng phat bieu cua UBND Quảng Ninh là tiếng nói của nhân dân Quảng Ninh trong khi UBND Quảng Ninh là cấp dưới thuộc bộ máy của CS và toàn là đảng viên cs, lợi ích quyen luc chung chia mua bán và lại là cấp dưới thì nó muốn phát biểu nội dung A mà lại phát biểu nội dung A' là chuyện không có. Cho nên tóm lại cũng một ruột của tụi nó mà ra, tự bày trò lập nên cái tổ chức gọi là "Quốc hội" cho tới mấy cái đề xuất này đều là những vở tuồng mà họ ngụy trang bản chất của họ trước nhân dân.

Get replies from creators like utvietnguyen

thumb_upthumb_downchat_bubble
16upvotes
1remind