Bạch Hoàn Nếu được lựa chọn lại, có lẽ tôi sẽ không chọn con đường là một người cầm bút nữa. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ là một người làm giáo dục. Nếu là một nhà giáo, tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để truyền đạt cho các bạn trẻ tư duy sống là một con người. Tất nhiên, tôi không dám nghĩ mình giỏi giang gì. Chỉ là đôi chút suy tư lúc nghĩ về người làm giáo dục cúi đầu. Khi người làm giáo dục quỳ gối, dân tộc nào cũng không thể đứng lên.

Get replies from creators like Điếu Cày (Nguyễn Văn...

thumb_upthumb_downchat_bubble
174upvotes
8reminds