Goodnight Vietnam. We will answer all your questions and concerns with many interviews this week. Thanks for being here and your patience. #internetfreedom

2199Upvotes
4Downvotes
86Reminds

More from Vietnam

Khẩn - Khẩn - Khẩn Sáng sớm nay 29/6/2017 , nhà cầm quyền TT Huế lại dùng côn an giả dạng côn đồ tiếp tục lên phía sau Đan Viện Thiên An Huế, đánh đập các Đan Sĩ đến bất tỉnh. Xin mọi người share rộng thông tin này để dư luận trong và ngoài nước được biết. P/s: Thầy Gioan Batis Trương Vĩnh Hậu bị đánh trọng thương, nằm bất động. Tin & ảnh: Paulus Thanh Hoang

138 views ·
Điểm yếu của TQ và VN là vấn đề nợ. Những nước này cần phải tăng trưởng cao để khỏi rơi vào khủng hoảng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung rất có thể đẩy TQ đến bờ vực sụp đổ. Khi đó VN không còn được TQ bơm tiền thì kết quả cũng chẳng mấy tốt đẹp. http://vneconomy.vn/trung-quoc-lo-xay-ra-con-hoang-loan-tai-chinh-20180628105040151.htm
141 views ·

More from Vietnam

Khẩn - Khẩn - Khẩn Sáng sớm nay 29/6/2017 , nhà cầm quyền TT Huế lại dùng côn an giả dạng côn đồ tiếp tục lên phía sau Đan Viện Thiên An Huế, đánh đập các Đan Sĩ đến bất tỉnh. Xin mọi người share rộng thông tin này để dư luận trong và ngoài nước được biết. P/s: Thầy Gioan Batis Trương Vĩnh Hậu bị đánh trọng thương, nằm bất động. Tin & ảnh: Paulus Thanh Hoang

138 views ·
Điểm yếu của TQ và VN là vấn đề nợ. Những nước này cần phải tăng trưởng cao để khỏi rơi vào khủng hoảng. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung rất có thể đẩy TQ đến bờ vực sụp đổ. Khi đó VN không còn được TQ bơm tiền thì kết quả cũng chẳng mấy tốt đẹp. http://vneconomy.vn/trung-quoc-lo-xay-ra-con-hoang-loan-tai-chinh-20180628105040151.htm
141 views ·