Who is the biggest Vietnamese YouTuber who just joined who wants to do a live stream interview with me?
1213Upvotes
2Downvotes
77Reminds

More from Vietnam

ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN TRÊN SÁCH TRẮNG CỦA MINDS Nhiều người nghi ngờ về vai trò cố vấn của ông Nguyễn Anh Tuấn người từng có nhiều năm giữ vị trí Tổng biên tập tờ báo Vietnamnet. Năm 2007 ông chịu trách nhiệm cho việc xuất bản bài báo "Sức mạnh đồng thuận Việt Nam: Nhìn từ Hoàng Sa -Trường Sa", sau vài tiếng bài báo đã bị gỡ xuống. Hy vọng việc ông ấy đã từng bị bịt miệng (censorship) thì sẽ thấu hiểu nỗi khổ chung của chúng ta ngày nay và việc Minds chấp thuận ông ấy trong vai trò cố vấn là bởi những thành tựu ông ấy đã đóng góp tại nhiều cương vị của mình tại Mỹ chứ không phải Minds bị bẫy như nhiều người tâm tư.

403 views ·

More from Vietnam

ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN TRÊN SÁCH TRẮNG CỦA MINDS Nhiều người nghi ngờ về vai trò cố vấn của ông Nguyễn Anh Tuấn người từng có nhiều năm giữ vị trí Tổng biên tập tờ báo Vietnamnet. Năm 2007 ông chịu trách nhiệm cho việc xuất bản bài báo "Sức mạnh đồng thuận Việt Nam: Nhìn từ Hoàng Sa -Trường Sa", sau vài tiếng bài báo đã bị gỡ xuống. Hy vọng việc ông ấy đã từng bị bịt miệng (censorship) thì sẽ thấu hiểu nỗi khổ chung của chúng ta ngày nay và việc Minds chấp thuận ông ấy trong vai trò cố vấn là bởi những thành tựu ông ấy đã đóng góp tại nhiều cương vị của mình tại Mỹ chứ không phải Minds bị bẫy như nhiều người tâm tư.

403 views ·