@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Viber của mình đây, bạn nào thấy cần kiểm tra đúng mình không, hãy gọi viber để nhìn hình. Bạn nào không kiểm tra mà cứ tung tin hoài nghi, bạn ấy có vấn đề.

thumb_upthumb_downchat_bubble
614upvotes
8reminds