@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Viber của mình đây, bạn nào thấy cần kiểm tra đúng mình không, hãy gọi viber để nhìn hình. Bạn nào không kiểm tra mà cứ tung tin hoài nghi, bạn ấy có vấn đề.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_down
614upvotes