Bill Ottman
  • verified_user
·
Join

Welcome to everyone from Vietnam! I co-founded Minds so please feel free to connect with me. Internet freedom matters. Thank you for being here.

Get replies from creators like Bill Ottman

thumb_upthumb_downchat_bubble
7825upvotes
404reminds

More from Vietnam

Chia buồn cùng người anh em rau muống của chúng ta :V page mà nó còn cấm được thì đủ hiểu

Ceo Minds chắc khá bất ngờ :V mong là ông ấy là điều này để phát triển tốt Minds còn hơn thằng chó thổ tả lấy điều này để trục lợi bất chính Mark lag

More from Vietnam

Chia buồn cùng người anh em rau muống của chúng ta :V page mà nó còn cấm được thì đủ hiểu

Ceo Minds chắc khá bất ngờ :V mong là ông ấy là điều này để phát triển tốt Minds còn hơn thằng chó thổ tả lấy điều này để trục lợi bất chính Mark lag