NHÀ TÙ CỘNG SẢN SƯỚNG CHẾT MẸ Tôi từng viết về một người đàn bà trong quyển Tiếng Đàn Bà, chuyện tên “Kiều”. Phần trong sách là mảng màu rất đàn bà của chị. Giờ kể tiếp mảng đời màu thực mà tôi biết nếu kể trong sách sẽ không bao giờ được duyệt xuất bản. Riêng cái chi tiết...See more

Get replies from creators like UbeeCrazee

thumb_upthumb_downchat_bubble
154upvotes
3reminds