Các "tay lái lụa" mà ta nên Sub trên MXH Minds: (đã cập nhật đến ngày 4/7/2018) Phạm Đoan Trang: www.minds.com/phamdoantrang Nguyễn Anh Tuấn (BE) - Đà Nẵng: www.minds.com/tuananguyen Anh Chí (Nguyễn Chí Tuyến): www.minds.com/AnhChiRauDen Nguyễn Lân Thắng: www.minds.com/Nguyenlanthang Phạm Nguyên Trường: www.minds.com/Phamduyhien Nhạc sĩ Tuấn Khanh: www.minds.com/nhacsituankhanh Ann Đỗ: www.minds.com/AnnDo Học giả Hoàng Dũng: www.minds.com/hocgia Lê Dũng Vova (CHTV): www.minds.com/ledungvova Phương Yến (CHTV): www.minds.com/namphuongyen Trịnh Hữu Long (Luật Khoa): www.minds.com/longtrinh Nguyễn Vy Yên (Luật Khoa): www.minds.com/viyenn Tạp chí Luật khoa: www.minds.com/luatkhoa Cao Vĩnh Thịnh: www.minds.com/Caovinhthinh Mai Phương Tú: www.minds.com/mrowl Nancy Nguyễn: www.minds.com/Hanhvy Nguyễn Anh Tuấn (Anh Tuấn – Green Trees): www.minds.com/NguyenAnhTuanPharmacist Nguyễn Đình Hà: www.minds.com/SenatorNguyen Nguyễn Nữ Phương Dung: www.minds.com/JunieMiu Nguyễn Trường Sơn: www.minds.com/truongson Hoàng Thành: www.minds.com/Labmice Nguyễn Anh Tuấn NAT (chukim NAT): www.minds.com/Chukim Mạnh Kim: www.minds.com/manhkim07 Ls Lê Công Định: www.minds.com/LsLeCongDinh Đoàn Bảo Châu: www.minds.com/ChauDoan Thầy Dương Tuấn Ngọc: www.minds.com/DuongTuanNgoc Paul Vũ Nguyễn: www.minds.com/dcsvn Thắng Sói: https://www.minds.com/ThangSoi Vũ Quốc Ngữ: www.minds.com/VuQuocNgu Bùi Thanh Hiếu (Hiếu Gió): www.minds.com/Buithanhhieu Luân Lê (Ls Lê Văn Luân): www.minds.com/LuanLe Bùi Văn Thuận: www.minds.com/thuannguoimuong Lý Quang Sơn: www.minds.com/lyquangson Thảo Teresa: www.minds.com/thaoteresa119 Hoàng Bùi: www.minds.com/HoangBui Bác Đức: www.minds.com/BacDuc Chân Như (RFA): www.minds.com/ChannhuH Huỳnh Ngọc Chênh: www.minds.com/chenhhuynh NKYN: www.minds.com/nkyn999 Hạnh Liberty: www.minds.com/Libertymelinh Huỳnh Thục Vy: www.minds.com/JaneHoangThucVy Liên Huỳnh: www.minds.com/LienHuynh Nguyễn Peng: www.minds.com/nguyenpeng Đường Văn Thái: www.minds.com/taoak47 Trần Quang Nam: www.minds.com/Onggiabenngu2018 Nguyễn Văn Đề: www.minds.com/Nguyenvande Hoa TD: www.minds.com/Hoa_TD Ngọc Hưng Vũ: www.minds.com/NgocHungVu Thái Văn Đường: www.minds.com/taoak47 Ngọc Vũ: www.minds.com/NgocVu73 Tuyết Anh: www.minds.com/TuyetAnh Trần Hương Quế: www.minds.com/NguoiVietDoanKet Trung Nghĩa: www.minds.com/Trungnghia Nguyễn Hoàng Thanh Tâm: www.minds.com/Nhttam Đặng Bích Phượng: www.minds.com/dangbichphuong06 Blogger Điếu Cày: www.minds.com/nguyenvanhaidieucay Liên Hương: www.minds.com/LenaMorgun Lê Hoài Anh: www.minds.com/lehoaianhhal Nghệ sĩ Đức Tiến: www.minds.com/ductien (tiếp tục cập nhật)
1089Upvotes
4Downvotes
189Reminds

More from Trinhminhhien

Vụ sạt lở đất rạng sáng 27/6 đã xóa sổ 26/28 ngôi nhà của dân bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Gỗ về nhà quan, còn lũ, sạt lở... thì chỉ có về nhà dân mà thôi !!!

6.9k views ·
Người mẹ đơn thân của 2 đứa con thơ dại, cô ấy không có tội gì ngoài tội giúp ngư dân đấu tranh bảo vệ môi trường, bảo vệ kế sinh nhai, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống đối đường lưỡi bò phi pháp của Tàu cộng. Cô cũng là 1 trong những blogger đấu tranh cho quyền được biết #righttoknow quyền tự do ngôn luận #freedomforexpression. Hãy trả tự do cho cô ấy! https://crd.org/2018/06/29/reiterating-the-call-for-release-of-vietnamese-human-rights-defender-mother-mushroom/
563 views ·

More from Trinhminhhien

Vụ sạt lở đất rạng sáng 27/6 đã xóa sổ 26/28 ngôi nhà của dân bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Gỗ về nhà quan, còn lũ, sạt lở... thì chỉ có về nhà dân mà thôi !!!

6.9k views ·
Người mẹ đơn thân của 2 đứa con thơ dại, cô ấy không có tội gì ngoài tội giúp ngư dân đấu tranh bảo vệ môi trường, bảo vệ kế sinh nhai, bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống đối đường lưỡi bò phi pháp của Tàu cộng. Cô cũng là 1 trong những blogger đấu tranh cho quyền được biết #righttoknow quyền tự do ngôn luận #freedomforexpression. Hãy trả tự do cho cô ấy! https://crd.org/2018/06/29/reiterating-the-call-for-release-of-vietnamese-human-rights-defender-mother-mushroom/
563 views ·