โอยยยยยย เบาหวานขึ้นตาพอดี กินเสร็จก็ไปโรงบาลเลยไปฉีดอินซูลินรอเลย #mindsth #milktea

20Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

Good morning .

Good Morning All Friends 🙏🙏

27 views · Jun 11th

ประเทศเราพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรม..ชิ

46 views · Jun 11th

More from VenomRz

Good morning .

Good Morning All Friends 🙏🙏

27 views · Jun 11th

ประเทศเราพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรม..ชิ

46 views · Jun 11th