โอยยยยยย เบาหวานขึ้นตาพอดี กินเสร็จก็ไปโรงบาลเลยไปฉีดอินซูลินรอเลย #mindsth #milktea

20Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from VenomRz

Good morning .

Good Morning All Friends 🙏🙏

27 views ·

ประเทศเราพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรม..ชิ

46 views ·

More from VenomRz

Good morning .

Good Morning All Friends 🙏🙏

27 views ·

ประเทศเราพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ไม่เหมาะกับอุตสาหกรรม..ชิ

46 views ·