เห็นแบบนี้แล้วไม่อยากฉีดตัวไหนเลย ฉีดก็เสี่ยง ไม่ฉีดก็เสี่ยง

ผลข้างเคียงของวัคซีนยี่ห้อต่างไป ถ้างั้นก็รอซื้อสปุดนิคฉีดเองดีกว่าไม💉🤔

4Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from CB Gallery

#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลมีโครงการเยียวยาแล้วนะครับ เพียงแต่กำลังวางแผนประชุมหารือกันอยู่ว่าจะให้ลงทะเบียนโครงการใหม่ หรือว่าใช้ Application ใหม่ ซึ่งต้องตั้งชื่อใหม่ หรือว่าจะใช้โครงการเดิมแล้วเพิ่มเงินให้ดี คือแม่งใช้เวลานานกะไอ้เรื่องโง่ๆจริงๆว่ะ
84 views · Apr 24th

More from CB Gallery

#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลมีโครงการเยียวยาแล้วนะครับ เพียงแต่กำลังวางแผนประชุมหารือกันอยู่ว่าจะให้ลงทะเบียนโครงการใหม่ หรือว่าใช้ Application ใหม่ ซึ่งต้องตั้งชื่อใหม่ หรือว่าจะใช้โครงการเดิมแล้วเพิ่มเงินให้ดี คือแม่งใช้เวลานานกะไอ้เรื่องโง่ๆจริงๆว่ะ
84 views · Apr 24th