ผลข้างเคียงของวัคซีนยี่ห้อต่างไป ถ้างั้นก็รอซื้อสปุดนิคฉีดเองดีกว่าไม💉🤔

11Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Superrich 168

ผนงรจตกม. คือเรื่องจริงแบบไม่เล่นๆแล้ว
17 views · Apr 24th

ต้นมหาโชคหรือต้นกระดิ่งนางฟ้า ปีนี้ออกดอกน่ารักเชียว🥀🥰

24 views · Apr 24th

More from Superrich 168

ผนงรจตกม. คือเรื่องจริงแบบไม่เล่นๆแล้ว
17 views · Apr 24th

ต้นมหาโชคหรือต้นกระดิ่งนางฟ้า ปีนี้ออกดอกน่ารักเชียว🥀🥰

24 views · Apr 24th