เจ็บคอ ไข้อุ่นๆ เดี๋ยวนะ นี่ชั้นเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ย
thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from 6e 6f 20 75

MINDS+
no u
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
21 views · Dec 25th, 2020
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ทดสอบโพสท์​รูปในแอพ

1.08k views · Dec 25th, 2020

More from 6e 6f 20 75

MINDS+
no u
MINDS+
Only Minds+ users can see this post
21 views · Dec 25th, 2020
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ทดสอบโพสท์​รูปในแอพ

1.08k views · Dec 25th, 2020