lilydesu
  • verified_user

@lilydesu

—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— I ᴡᴀs ᴍᴏᴠᴇᴅ ғʀᴏᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴘʀɪᴠᴀᴄʏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴀɴᴅ ɴᴏ ʟᴏɴɢᴇʀ ғʀᴇᴇ sᴘᴇᴇᴄʜ   I ᴡᴏɴ'ᴛ sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ ᴏʀ ᴛᴀʟᴋ ᴀɴʏ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ᴡʜᴏ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ʙɪᴏ ᴏʀ ʀᴇᴍɪɴᴅ ᴏɴʟʏ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี หนีมาจากทวิตเตอร์เพราะหลายๆเรื่อง อยู่ในนี้เราทำตัวชิวๆ สบายๆ ไม่ค่อยชอบฉอด เน้นหาเพื่อนหาอะไรซะมากว่า (ใครเต๊าะมาเราเต๊าะกลับนะ) ชั้นเป็นผู้ชาย โดนเต๊าะหลายคนแล้ว :P
Subscribers344
Subscriptions236
Views87.99k
Type: All
—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— I ᴡᴀs ᴍᴏᴠᴇᴅ ғʀᴏᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴘʀɪᴠᴀᴄʏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴀɴᴅ ɴᴏ ʟᴏɴɢᴇʀ ғʀᴇᴇ sᴘᴇᴇᴄʜ   I ᴡᴏɴ'ᴛ sᴜʙsᴄʀɪʙᴇ ᴏʀ ᴛᴀʟᴋ ᴀɴʏ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ᴡʜᴏ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ʙɪᴏ ᴏʀ ʀᴇᴍɪɴᴅ ᴏɴʟʏ ᴘɪᴄᴛᴜʀᴇ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี หนีมาจากทวิตเตอร์เพราะหลายๆเรื่อง อยู่ในนี้เราทำตัวชิวๆ สบายๆ ไม่ค่อยชอบฉอด เน้นหาเพื่อนหาอะไรซะมากว่า (ใครเต๊าะมาเราเต๊าะกลับนะ) ชั้นเป็นผู้ชาย โดนเต๊าะหลายคนแล้ว :P
Subscribers344
Subscriptions236
Views87.99k