-
  • verified_user
  • add_circle_outline

@lilydesu
—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ, ʙᴀᴄᴋ-ᴇɴᴅ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴇʀ, ᴡɪʟʟ ᴘᴏꜱᴛ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴏʀ ꜰʀᴏᴍ ᴡʜᴀᴛ ɪ ꜱᴇᴇ. ᴍᴏᴠᴇᴅ ꜰᴏʀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ. ɴᴏᴡ ɪ'ᴍ (ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴇᴠᴇɴᴛ) ᴛʀᴀɴꜱʟᴀᴛᴏʀ ɪɴ ᴍɪɴᴅꜱ ꜱᴇᴄʀᴇᴛꜱ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี profile นี้เราโพสต์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น crypto, หมา แมว, การเมือง บลาๆ (แต่จะติด minds+ เป็นส่วนใหญ่เพราะช่วงนี้อันนี้คือรายได้หลัก)
location_onMariana Trench
Subscribers658
Subscriptions325
Views456.48k
Type: All
Date: All
—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ, ʙᴀᴄᴋ-ᴇɴᴅ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴇʀ, ᴡɪʟʟ ᴘᴏꜱᴛ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴏʀ ꜰʀᴏᴍ ᴡʜᴀᴛ ɪ ꜱᴇᴇ. ᴍᴏᴠᴇᴅ ꜰᴏʀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ. ɴᴏᴡ ɪ'ᴍ (ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴇᴠᴇɴᴛ) ᴛʀᴀɴꜱʟᴀᴛᴏʀ ɪɴ ᴍɪɴᴅꜱ ꜱᴇᴄʀᴇᴛꜱ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี profile นี้เราโพสต์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น crypto, หมา แมว, การเมือง บลาๆ (แต่จะติด minds+ เป็นส่วนใหญ่เพราะช่วงนี้อันนี้คือรายได้หลัก)
location_onMariana Trench
Subscribers658
Subscriptions325
Views456.48k