no u
  • add_circle_outline
  • verified_user

@lilydesu

—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ, ᴡɪʟʟ ᴘᴏꜱᴛ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴏʀ ꜰʀᴏᴍ ᴡʜᴀᴛ ɪ ꜱᴇᴇ. ᴍᴏᴠᴇᴅ ꜰᴏʀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ. ɴᴏᴡ ɪ'ᴍ (ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴇᴠᴇɴᴛ) ᴛʀᴀɴꜱʟᴀᴛᴏʀ ɪɴ ᴍɪɴᴅꜱ ɪ'ᴍ ꜱɪɴɢʟᴇ, ʙᴜᴛ ɴᴏᴛ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ. ʟᴍᴀᴏ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี profile นี้เราโพสต์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น crypto, หมา แมว, การเมือง บลาๆ (แต่จะติด minds+ เป็นส่วนใหญ่เพราะช่วงนี้อันนี้คือรายได้หลัก) เราโสด อุอิ
location_onMariana Trench
Subscribers406
Subscriptions282
Views191.32k
Type: All
—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ, ᴡɪʟʟ ᴘᴏꜱᴛ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴏʀ ꜰʀᴏᴍ ᴡʜᴀᴛ ɪ ꜱᴇᴇ. ᴍᴏᴠᴇᴅ ꜰᴏʀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ. ɴᴏᴡ ɪ'ᴍ (ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴇᴠᴇɴᴛ) ᴛʀᴀɴꜱʟᴀᴛᴏʀ ɪɴ ᴍɪɴᴅꜱ ɪ'ᴍ ꜱɪɴɢʟᴇ, ʙᴜᴛ ɴᴏᴛ ʟᴏᴏᴋɪɴɢ. ʟᴍᴀᴏ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี profile นี้เราโพสต์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น crypto, หมา แมว, การเมือง บลาๆ (แต่จะติด minds+ เป็นส่วนใหญ่เพราะช่วงนี้อันนี้คือรายได้หลัก) เราโสด อุอิ
location_onMariana Trench
Subscribers406
Subscriptions282
Views191.32k