-
  • verified_user
  • add_circle_outline

@lilydesu

—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ, ʙᴀᴄᴋ-ᴇɴᴅ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴇʀ, ᴡɪʟʟ ᴘᴏꜱᴛ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴏʀ ꜰʀᴏᴍ ᴡʜᴀᴛ ɪ ꜱᴇᴇ. ᴍᴏᴠᴇᴅ ꜰᴏʀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ. ɴᴏᴡ ɪ'ᴍ (ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴇᴠᴇɴᴛ) ᴛʀᴀɴꜱʟᴀᴛᴏʀ ɪɴ ᴍɪɴᴅꜱ ꜱᴇᴄʀᴇᴛꜱ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี profile นี้เราโพสต์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น crypto, หมา แมว, การเมือง บลาๆ (แต่จะติด minds+ เป็นส่วนใหญ่เพราะช่วงนี้อันนี้คือรายได้หลัก) อิอิ แอครอง https://www.minds.com/purupuri/
location_onMariana Trench
Subscribers448
Subscriptions311
Views232.15k
Type: All
—⠀ Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ⠀— ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ, ʙᴀᴄᴋ-ᴇɴᴅ ᴅᴇᴠᴇʟᴏᴘᴇʀ, ᴡɪʟʟ ᴘᴏꜱᴛ ᴀɴʏᴛʜɪɴɢ ᴏʀ ꜰʀᴏᴍ ᴡʜᴀᴛ ɪ ꜱᴇᴇ. ᴍᴏᴠᴇᴅ ꜰᴏʀᴍ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴅᴜᴇ ᴛᴏ ɢᴏᴠᴇʀɴᴍᴇɴᴛ. ɴᴏᴡ ɪ'ᴍ (ᴄᴜʀʀᴇɴᴛʟʏ ᴇᴠᴇɴᴛ) ᴛʀᴀɴꜱʟᴀᴛᴏʀ ɪɴ ᴍɪɴᴅꜱ ꜱᴇᴄʀᴇᴛꜱ —⠀ Nᴀᴛɪᴠᴇ ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ ⠀— สวัสดี profile นี้เราโพสต์ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น crypto, หมา แมว, การเมือง บลาๆ (แต่จะติด minds+ เป็นส่วนใหญ่เพราะช่วงนี้อันนี้คือรายได้หลัก) อิอิ แอครอง https://www.minds.com/purupuri/
location_onMariana Trench
Subscribers448
Subscriptions311
Views232.15k