ข่อมค่ะแม่แมว @jaomaeodam

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from 6e 6f 20 75

tl;dr thailand 2020 have talk กับคนเยอรมันใน discord นิดหน่อย พอมาเรื่องโควิดนี่ เลยใส่เต็มว่าประเทศตัวเอง (ไทย) แม่งกากสัสหมามาก

39 views · Dec 23rd, 2020

More from 6e 6f 20 75

tl;dr thailand 2020 have talk กับคนเยอรมันใน discord นิดหน่อย พอมาเรื่องโควิดนี่ เลยใส่เต็มว่าประเทศตัวเอง (ไทย) แม่งกากสัสหมามาก

39 views · Dec 23rd, 2020