กลัวม็อบจัด

ทั้งสั่งผู้ว่าหาทางไม่ให้คนไป สั่งให้จัดกิจกรรมแสดงความรักปลอม ๆ 23 - 27 พ.ย.63 กลัวอำนาจหลุดมือจัด น่าอนาจ

thumb_up6thumb_downchat_bubble