กลัวม็อบจัด

ทั้งสั่งผู้ว่าหาทางไม่ให้คนไป สั่งให้จัดกิจกรรมแสดงความรักปลอม ๆ 23 - 27 พ.ย.63 กลัวอำนาจหลุดมือจัด น่าอนาจ

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Black_memories

16 views · Nov 20th, 2020

ตรรกะสลิ่ม

18 views · Nov 20th, 2020

ก็นะ....

20 views · Nov 20th, 2020

More from Black_memories

16 views · Nov 20th, 2020

ตรรกะสลิ่ม

18 views · Nov 20th, 2020

ก็นะ....

20 views · Nov 20th, 2020