มีโปรแกรมดีๆใช้นะ แต่อยากเหนือเมฆ ลองเพ้นท์ด้วยโปรแกรม Photoscape X ดู

thumb_up8thumb_downchat_bubble