แกไม่อาจใช้วิธีสันติกับคนชั่วได้หรอก ขนาดพระแม่ปวรวตียังกลายร่างเป็นพระแม่กาลีไปตีพวกมารเลย
thumb_up7thumb_downchat_bubble