More from thairecorder

ถุงกล้วยแขกลับสุดยอด

83 views ·

ที่เดียวในโลก.....

26 views ·
ตจว.คึกคัก หลังคลายล็อคเฟส 4 คำชะโนดเปิดแน่ 20 มิ.ย. จำกัดเข้าเป็นรอบ-ห้ามเซียนหวยลูบแป้ง บรรยากาศในต่างจังหวัด หลังมีการผ่อนปรนระยะที่ 4 โดยที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พบว่ามีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์คึกคัก สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในท้องที่ ที่ จ.ชุมพร มีการเปิดจุดชมวิวป่าเขาเขียว สองทะเล ที่ ต.นาโพธิ์ อ.สวี โดยเมื่อยืนอยู่บนยอดภูเขา จะมองเห็นทะเลอ่าวไทย และตอนเช้าจะมองเห็นทะเลหมอก จึงเป็นที่มาของจุดชมวิวป่าเขาเขียวสองทะเล ส่วนที่เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี จากการปิดอุทยานแห่งชาตินาน 3 เดือน ส่งผลสัตว์ป่านานาชนิด ไม่มีสิ่งใดมารบกวน ได้อยู่กับธรรมชาติของป่าอย่างแท้จริง มีภาพโขลงช้างกว่า 30 ตัว ฝูงหมูป่าออกมาเดินให้เห็นตามถนน ฝูงเลียงผาออกเดินชมวิวที่ยอดเขาสูงบริเวณผาเดียวดาย ฝูงเก้งป่าก็พากันเล่นน้ำคลายร้อนในลำธารอย่างสนุกสนาน ซึ่งเขาใหญ่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.นี้ ขณะที่คำชะโนด จ.อุดรธานี เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในวันที่ 20 มิ.ย. โดยต้องจองคิวด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ QR CODE และ www.co-news.ga/khamchanod โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง ควบคุมปริมาณผู้เข้าสักการะได้ตามกำหนด เบื้องต้นไว้วันละ 34 รอบ เช้า 17 รอบ บ่าย 17 รอบ รอบละ 50 คน รวมเป็น 1,700 คนต่อวัน เปิดตั้งแต่ 09.00-16.00 น. และออกคำสั่งห้ามเซียนหวยไปลูบต้นมะเดื่อยักษ์โดยเด็ดขาด และในการสักการะแต่ละจุดใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที #mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย https://www.youtube.com/watch?v=OjlScoIv33c
30 views ·

More from thairecorder

ถุงกล้วยแขกลับสุดยอด

83 views ·

ที่เดียวในโลก.....

26 views ·
ตจว.คึกคัก หลังคลายล็อคเฟส 4 คำชะโนดเปิดแน่ 20 มิ.ย. จำกัดเข้าเป็นรอบ-ห้ามเซียนหวยลูบแป้ง บรรยากาศในต่างจังหวัด หลังมีการผ่อนปรนระยะที่ 4 โดยที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี พบว่ามีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางมาเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์คึกคัก สร้างรายได้ให้ชาวบ้านในท้องที่ ที่ จ.ชุมพร มีการเปิดจุดชมวิวป่าเขาเขียว สองทะเล ที่ ต.นาโพธิ์ อ.สวี โดยเมื่อยืนอยู่บนยอดภูเขา จะมองเห็นทะเลอ่าวไทย และตอนเช้าจะมองเห็นทะเลหมอก จึงเป็นที่มาของจุดชมวิวป่าเขาเขียวสองทะเล ส่วนที่เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี จากการปิดอุทยานแห่งชาตินาน 3 เดือน ส่งผลสัตว์ป่านานาชนิด ไม่มีสิ่งใดมารบกวน ได้อยู่กับธรรมชาติของป่าอย่างแท้จริง มีภาพโขลงช้างกว่า 30 ตัว ฝูงหมูป่าออกมาเดินให้เห็นตามถนน ฝูงเลียงผาออกเดินชมวิวที่ยอดเขาสูงบริเวณผาเดียวดาย ฝูงเก้งป่าก็พากันเล่นน้ำคลายร้อนในลำธารอย่างสนุกสนาน ซึ่งเขาใหญ่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.นี้ ขณะที่คำชะโนด จ.อุดรธานี เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะในวันที่ 20 มิ.ย. โดยต้องจองคิวด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ QR CODE และ www.co-news.ga/khamchanod โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง ควบคุมปริมาณผู้เข้าสักการะได้ตามกำหนด เบื้องต้นไว้วันละ 34 รอบ เช้า 17 รอบ บ่าย 17 รอบ รอบละ 50 คน รวมเป็น 1,700 คนต่อวัน เปิดตั้งแต่ 09.00-16.00 น. และออกคำสั่งห้ามเซียนหวยไปลูบต้นมะเดื่อยักษ์โดยเด็ดขาด และในการสักการะแต่ละจุดใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที #mindsth #thaipolitics #มายส์ #มายส์ไทย #การเมือง #ไทย https://www.youtube.com/watch?v=OjlScoIv33c
30 views ·