More from thairecorder

ขว้างงูไม่พ้นคอ.......

ทายสิ ใครเอ่ย ผีเน่ากับโลงผุ......

สุเทพ อู่อ้น ส.ส.ก้าวไกล" สะท้อนชีวิตแรงงาน รายได้ลดทุกเดือน แต่จ่ายเท่าเดิม รัฐไม่ดูแล

More from thairecorder

ขว้างงูไม่พ้นคอ.......

ทายสิ ใครเอ่ย ผีเน่ากับโลงผุ......

สุเทพ อู่อ้น ส.ส.ก้าวไกล" สะท้อนชีวิตแรงงาน รายได้ลดทุกเดือน แต่จ่ายเท่าเดิม รัฐไม่ดูแล