ใช่ครับ...หนี้นี้มันเกิดจากรัฐบาลที่ทำรัฐประหารเข้ามาส่งต่อมายังรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจต่อมาอีกที

thumb_upthumb_downchat_bubble
174upvotes
53reminds

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา