ใช่ครับ...หนี้นี้มันเกิดจากรัฐบาลที่ทำรัฐประหารเข้ามาส่งต่อมายังรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจต่อมาอีกที

174upvotes
53reminds

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา พรรคก้าวไกล

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา พรรคก้าวไกล