ใช่ครับ...หนี้นี้มันเกิดจากรัฐบาลที่ทำรัฐประหารเข้ามาส่งต่อมายังรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจต่อมาอีกที

Get replies from creators like ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

thumb_upthumb_downchat_bubble
174upvotes

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา