คั่นว่ามี Minds Thailand อีก กุก้เบิดคำสิเว่าละ ต้องคุยกับกระจกละยังงั้น #mindsth #twitterThailand

Get replies from creators like ดอร่าดอเลยปี้เลยดอเล...

thumb_upthumb_downchat_bubble
1136upvotes
253reminds

More from ดอร่าดอเลยปี้เลยดอเลยดอร่า

สร้างฐานทัพหลอดไส้ไว้เป็นสำรองก่อน #mindsth

repeat

งงนิดหน่อย แต่ไม่เข้าใจมากๆ ผู้ลี้ภัยใหม่จาก #TwitterThailand แนะนำหนูหน่อย #MindsTH #butterfliez

More from ดอร่าดอเลยปี้เลยดอเลยดอร่า

สร้างฐานทัพหลอดไส้ไว้เป็นสำรองก่อน #mindsth

repeat

งงนิดหน่อย แต่ไม่เข้าใจมากๆ ผู้ลี้ภัยใหม่จาก #TwitterThailand แนะนำหนูหน่อย #MindsTH #butterfliez