คั่นว่ามี Minds Thailand อีก กุก้เบิดคำสิเว่าละ ต้องคุยกับกระจกละยังงั้น #mindsth #twitterThailand

Get replies from creators like ดอร่าดอเลยปี้เลยดอเล...

thumb_upthumb_down
1136upvotes