Anna

@AnnaSzczepanska
location_onPoland
Subscribers280
Subscriptions54
Views24.5k
Polak, katolik Niepoprawny politycznie Człowiek gorszego sortu. A tak po za tym to biolog amator, pszczelarz i wielbiciel historii.
Inicjatywa non-profit utworzona w celu propagowania szeroko pojętej myśli narodowej oraz odkłamywania historii i stereotypów z nią związanych. Kierujemy się zasadą Romana Dmowskiego w myśl której „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.” BÓG jest dla nas spoiwem i wartością nadrzędną, postawioną ponad dobrami doczesnymi, determinującą charakter i kurs rozwoju duchowego Narodu. NARÓD definiujemy jako rodzinę rodzin – takson podstawowej jednostki społecznej w skali makro, ściśle powiązany etnosem przodków oraz przyszłych pokoleń, w którym wartością samą w sobie jest zarówno społeczność jak i jednostka ją tworząca. OJCZYZNĘ postrzegamy jako dziedzictwo (ojcowiznę) materialne (ziemia) oraz kulturowe (język, sztuka, nauka) i religijne (katolicyzm). PATRIOTYZM rozumujemy jako wewnętrzny obowiązek i troskę oraz zbiór czynności podejmowanych w celu ochrony dobrostanu Ojczyzny i Narodu. Nasza strona ma na celu propagowanie i ochronę powyższych wartości. Kierujemy się ideą wyrosłą na gruncie Ligi Narodowej oraz jej pochodnych. Staramy się odkłamywać historię poprzez prezentację cytatów oraz ciekawostek i biografii ważniejszych postaci nurtu narodowego. Zachęcamy do czynnej aktywności - udostępniania, komentowania i polubienia naszej działalności. Czołem Wielkiej Polsce! Administracja
My post may be very unpopular, but when you read through and think deep, they'll resonate with you. I can't guarantee if you'll like my post. But I'll post them regardless.
You have a great website! We'll help your website rank up with our link building service! Read on: https://good-backlink.com/complete-link-building-service.html
A regular guy interested in truth
Open minded travel - fashion - food - nature enthusiast. Environmentalist and Therapist The very first blogger on Minds. #SeeWhereIgo Every day new travel inspiration All content is my original #OriginalContent My other channel: https://www.minds.com/WeGiveHealth My story: https://www.minds.com/WeGiveHealth/blog/elie-my-story-881837716105814016
Location
Poland
Joined
Apr 2018
Groups
Channel Views
24.5k
Subscribers
Subscriptions