Yamazaki Sagaru

@yamazakikun_bot
ถ้าให้ดีท่านก็ไปที่ชอบๆซะเถอะครับ!
Subscribers205
Subscriptions9
Views1.92k

Zura jyanai Katsura da! | 桂 小太郎 Role play TH/ENG | Gintama | #เกร็ดความรู้คู่คาซึระ ติชมเตือนสติได้ทาง DM | be polite

AKA แหนม | Thai 🇹🇭 | Gintama (Hijigin/Sakagin/AllGintoki) | MCU | Naruto | TMSs1 | GGAD | Conan | 🖤BLINK💗 | MY DAY☀ ( ❤ RDJ ) • 📹 NJ `H o N ö | 📝HonöK07

ขอให้โยชิวาระไม่ถูกรุกรานมากไปกว่านี้

ชิปเก่งและชอบฉอด ไม่ดุแค่กัด

ชีวิตนี่มันยุ่งยากจริงหนอ

Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Learn about tokens - https://minds.com/token Upgrade your channel - https://minds.com/upgrade Read our docs - https://developers.minds.com FAQ - https://support.minds.com Content policy - https://minds.com/content-policy

ยังอยากมีชีวิตอยู่ดูคอนเสิร์ตของโอซือจังครับ

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
1.92k
Subscribers
Subscriptions