Tito_Worravut

@tito_worravut
ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอาญามาตรา112 จบการศึกษาปริญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง(PO)​รุ่นที่5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันลี้ภัยทางการเมืองจากคดีม.112อยู่ต่างประเทศ
Subscribers408
Subscriptions2
Views24.64k
Bio
ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอาญามาตรา112 จบการศึกษาปริญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง(PO)​รุ่นที่5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันลี้ภัยทางการเมืองจากคดีม.112อยู่ต่างประเทศ
DID
did:web:minds.com:tito_worravut
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
24.64k
Subscribers
Subscriptions
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
24.64k
Subscribers
Subscriptions