Tito_Worravut

@tito_worravut
ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอาญามาตรา112 จบการศึกษาปริญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง(PO)​รุ่นที่5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันลี้ภัยทางการเมืองจากคดีม.112อยู่ต่างประเทศ
Subscribers410
Subscriptions2
Views24.63k
Type: All
Date: All
ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอาญามาตรา112 จบการศึกษาปริญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง(PO)​รุ่นที่5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันลี้ภัยทางการเมืองจากคดีม.112อยู่ต่างประเทศ
Subscribers410
Subscriptions2
Views24.63k
close
Speak freely and earn crypto.