Tito_Worravut

@tito_worravut
ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอาญามาตรา112 จบการศึกษาปริญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง(PO)​รุ่นที่5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันลี้ภัยทางการเมืองจากคดีม.112อยู่ต่างประเทศ
Subscribers409
Subscriptions2
Views24.87k
Type: All
Date: All
ผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายอาญามาตรา112 จบการศึกษาปริญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง(PO)​รุ่นที่5 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันลี้ภัยทางการเมืองจากคดีม.112อยู่ต่างประเทศ
Subscribers409
Subscriptions2
Views24.87k