Cha Già Dân Tộc
  • verified_user

@thuannguoimuong
Tôi là một nông dân, người dân tộc Mường. Tôi lấy vợ và được làm cha khi đã 36 tuổi. Theo quan niệm của người Mường, tôi chính là Cha Già. Thế nên, tôi mặc nhiên phải là Cha Già (người) Dân Tộc.
Subscribers10k
Subscriptions176
Views614.58k
Bio
Tôi là một nông dân, người dân tộc Mường. Tôi lấy vợ và được làm cha khi đã 36 tuổi. Theo quan niệm của người Mường, tôi chính là Cha Già. Thế nên, tôi mặc nhiên phải là Cha Già (người) Dân Tộc.
Badges
  • verified_user
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
614.58k
Subscribers
Subscriptions
Badges
  • verified_user
Joined
Jun 2018
Groups
Channel Views
614.58k
Subscribers
Subscriptions