Thái Văn Đường

@thaivanduonghn
Báo cô
Subscribers6
Subscriptions12
Views33

Người nắm trong tay khối tài sản kếch xù: 4 triệu con bò!

“Đẳng cấp phải được phục vụ bằng đẳng câp”.

Bye bye facebook , Minds since 28-06-2018

Nhật Ký Yêu Nước
  • ·
  • verified_user

Không có hy sinh không có chiến thắng nhật ký yêu nước - nhat ky yeu nuoc

Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel! Thank you for supporting Internet freedom. Here are some helpful links to get you started: Learn about tokens - https://minds.com/token Upgrade your channel - https://minds.com/upgrade Read our docs - https://developers.minds.com FAQ - https://support.minds.com Content policy - https://minds.com/content-policy

cryptofinally
  • ·
  • verified_user

Its ya girl - (#Bitcoin)

Joined
Nov 2019
Groups
Channel Views
33
Subscribers
Subscriptions