Mint Suttawan

@suttawan_mfp
มิ้นท์ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 3 (อ.บางเลน อ.ดอนตูม อ.พุทธมณฑล), โฆษกพรรคก้าวไกล, รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
Subscribers2k
Subscriptions18
Views51.51k

สมาชิก​สภาผู้แทน​ราษฏร​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​พรรค​ก้าวไกล​ / อดีต​นายกสมาคม​ผู้​กำ​กับ​ภาพยนตร์​ไทย​

Indy doctor became politician , MP from FWP became MFP

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เรียกผมว่า โรจน์ หรือพี่โรจน์ได้เลย (ป.ตรี รหัส 38) ส.ส. พรรคก้าวไกล 77 สนใจการศึกษา และเศรษฐกิจ ชอบอ่านหนังสือ #YNWA

ผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

คนธรรมดาทำการเมือง อยากเห็นรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคก้าวไกล ดูแลด้านแรงงานและรัฐสวัสดิการ (เชียร์แมนยู)

ธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้ออกแบบนโยบายสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์พรรคก้าวไกล (อดีตพรรคอนาคตใหม่)

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล - ศิลปวัฒนธรรม - ทรัพยากรมนุษย์ - ความหลากหลายทางเพศ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.จันทบุรี เขต3 #พรรคก้าวไกล

Member of Parliament (M.P.) Move Forward Party (MFP) 77

Joined
May 2020
Groups
Channel Views
51.51k
Subscribers
Subscriptions