Mint Suttawan

@suttawan_mfp
มิ้นท์ สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 3 (อ.บางเลน อ.ดอนตูม อ.พุทธมณฑล), โฆษกพรรคก้าวไกล, รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
Subscribers2k
Subscriptions18
Views51.53k
สมาชิก​สภาผู้แทน​ราษฏร​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​พรรค​ก้าวไกล​ / อดีต​นายกสมาคม​ผู้​กำ​กับ​ภาพยนตร์​ไทย​
Indy doctor became politician , MP from FWP became MFP
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เรียกผมว่า โรจน์ หรือพี่โรจน์ได้เลย (ป.ตรี รหัส 38) ส.ส. พรรคก้าวไกล 77 สนใจการศึกษา และเศรษฐกิจ ชอบอ่านหนังสือ #YNWA
ผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล
คนธรรมดาทำการเมือง อยากเห็นรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคก้าวไกล ดูแลด้านแรงงานและรัฐสวัสดิการ (เชียร์แมนยู)
ธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล
ส.ส.บัญชีรายชื่อ ผู้ออกแบบนโยบายสิ่งแวดล้อมและสิทธิสัตว์พรรคก้าวไกล (อดีตพรรคอนาคตใหม่)
ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกล - ศิลปวัฒนธรรม - ทรัพยากรมนุษย์ - ความหลากหลายทางเพศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.จันทบุรี เขต3 #พรรคก้าวไกล
Member of Parliament (M.P.) Move Forward Party (MFP) 77
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
51.53k
Subscribers
Subscriptions