quochan1

@quochan1
Subscribers63
Subscriptions2
Views28.17k

Mọi thành phần chống đối đảng CSVN là lũ ngu dốt dại dột phá hoại đất nước 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Đảng Quang Vinh Bác Vĩ Đại

scientificmemo
  • verified_user

The official account of ScientificMemo.com https://www.bitchute.com/channel/scientificmemo/ our steemit.com account: steemit.com/@scientificmemo

Joined
Sep 2018
Groups
Channel Views
28.17k
Subscribers
Subscriptions