quochan1

@quochan1
Subscribers63
Subscriptions2
Views28.18k

Mọi thành phần chống đối đảng CSVN là lũ ngu dốt dại dột phá hoại đất nước 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Đảng Quang Vinh Bác Vĩ Đại

Joined
Sep 2018
Groups
Channel Views
28.18k
Subscribers
Subscriptions