Pokrath

@pokrath
Subscribers120
Subscriptions5
Views496
An ordinary human.
บล็อกเกอร์ต๊อกต๋อย ที่ใช้ชีวิตอยู่กับการรีวิวเทคโนโลยีมามากกว่า 10 ปี นี่ก็แวะมารีวิว Minds ด้วยการใช้งานจริงๆ อยู่เนืองๆ อย่างน้อยก็จนกว่าจะรู้สึกว่าผู้ฟังชาวไทยทิ้ง Minds กันไปแล้ว 555
Co-creator & CEO @minds rwDusaNuuqMo0jIRPBe7Nb6Da+fsDMYHPQ5xDlku7ac=
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
496
Subscribers
Subscriptions