น้อนพีพี🐳

@pinocchioisz
| IG : ipktw | HRM PSU | เด็กบริหารมนุษย์ที่บริหารชีวิตตัวเองไม่ได้ | ไม่ใช่ลิ่ม แต่เป็นลอดช่อง |
Subscribers617
Subscriptions40
Views27.9k
Bio
| IG : ipktw | HRM PSU | เด็กบริหารมนุษย์ที่บริหารชีวิตตัวเองไม่ได้ | ไม่ใช่ลิ่ม แต่เป็นลอดช่อง |
Hashtags
DID
did:web:minds.com:pinocchioisz
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
27.9k
Subscribers
Subscriptions
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
27.9k
Subscribers
Subscriptions