Na, This accouts owner has been going somewhere~~~

@nongtuy
I'll be back, I have some important things to do (About my future), So, Farewell!!!!!
Subscribers700
Subscriptions408
Views146.96k
แด่เหล่าผู้กล้าที่ฟังเรื่องผีตอนตี 3 ในบ้านคนเดียว l A community for those who love ghost and mysterious stories #GhostStoriesTH #GhostStoriesTHtranslated
อัพเดทข้อมูลเกมส์ ข่าวสารเกมส์ เกมส์แจกฟรี ทั้งมือถือ คอนโซล และคอมพิวเตอร์
กลุ่มสำหรับรีวิวเกม หาเกมเล่น ข่าวสารเกม บลาๆๆ เกี่ยวกับเกมครับ
Anime. ซีรี่ย์ หนัง เพลง ศิลปินต่างๆ ไม่ว่าจะของประเทศไหนมาค่ะมาแบ่งปันกัน
Simply a group for English language learners and users, whether formal or not. Anyone can post, ask, and answer questions. Nobody knows all. We always can suggest some alternatives. เอาไว้เล่นสำหรับฝึกพูดภาษาอังกฤษ จะเป็นทางการหรือไม่ก็ได้ มีคำถามก็ถามมา ใครตอบได้ก็ช่วยกันตอบ ผิดถูกอย่างไรก็ช่วยกันเสริมแนะนำ ไม่ใช่เพื่อการอวดโอ้ว่าใครเก่ง แบ่งปันความรู้ความเข้าใจกัน
เสรีภาพการแสดงออก (Freedom of Expression) หรือเสรีภาพในการพูด (Freedom of Speech) เป็นสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หมายถึง สิทธิที่เราสามารถที่จะแสดงออกหรือสื่อสารความรู้สึกนึกคิดหรือความเห็น ทั้งด้วยการพูด การแสดงท่าทาง หรือการสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ไม่ว่าจะบนหน้ากระดาษหรือในโลกออนไลน์ ตลอดจนในรูปแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงสิทธิในการค้นคว้า หา เข้าถึงหรือได้รับข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นที่มีการสื่อสารและเผยแพร่ด้วย #mindsth
ใครหนีกรงนกฟ้ามารวมกันตรงนี้ค่ะ 555
Everything Minds and everything tech. Help and support; power-using tips and tricks to make your life on Minds an awesome experience! Check us out on Minds Matrix: https://chat.minds.com/#/room/#mug:minds.com or via the Minds Chat app at: #mug:minds.com. #mug #mindsusergroup #mcosi #minds #user #support #tech #tips #tricks #hacks
Joined
May 2020
Groups
Channel Views
146.96k
Subscribers
Subscriptions