THẦY CÔ ĐÃ QUA ĐỜI HẾT RỒI, NHƯNG CON VẪN NHỚ HOÀI BÀI HỌC THUỘC LÒNG THẦY CÔ DẠY HỒI TIỂU HỌC: NGÀY HAI MƯƠI SÁU THÁNG MƯỜI, LÀ NGÀY QUỐC KHÁNH KHẮP NƠI TƯNG BỪNG...

Get replies from creators like Conthocon

thumb_upthumb_downchat_bubble
655upvotes
3reminds

More from Conthocon

CHĂN TRÂU THỜI INTERNET NÈ. EM ĐỪNG BẤM LOẠN XẠ KHÔNG THÔI TRÂU NHẢY LÊN THÌ NGUY LẮM.

ÔNG TRỜI ƠI CỨU CON VỚI SẮP LẬT THUYỀN RỒI!!!

TRANHBIẾMHOẠ CỦA REBEL PEPPER HOẠ SĨ HẠT TIÊU NỔI LOẠN. T.Ậ.P.C.Ậ.N.B.Ì.N.H ĐANG CỐ VẠCH RA CHO TRUNG QUỐC CON ĐƯỜNG ĐẦY KHÓ KHĂN GIỮA TỰ DO HOÁ KINH TẾ VÀ VIỆC KIỂM SOÁT CHÍNH TRỊ CHẶT CHẼ. THIỆT LÀ TỘI NGHIỆP, TẬP ĐÃ TRỞ THÀNH K.Ẻ.D.Ị.T.Ậ.T, KHÔNG THỂ ĐI ĐƯ'NG BÌNH THƯỜNG NHƯ MỌI NGƯỜI NỮA RỒI. TỘI NGHIỆP QÚA HA.

More from Conthocon

CHĂN TRÂU THỜI INTERNET NÈ. EM ĐỪNG BẤM LOẠN XẠ KHÔNG THÔI TRÂU NHẢY LÊN THÌ NGUY LẮM.

ÔNG TRỜI ƠI CỨU CON VỚI SẮP LẬT THUYỀN RỒI!!!

TRANHBIẾMHOẠ CỦA REBEL PEPPER HOẠ SĨ HẠT TIÊU NỔI LOẠN. T.Ậ.P.C.Ậ.N.B.Ì.N.H ĐANG CỐ VẠCH RA CHO TRUNG QUỐC CON ĐƯỜNG ĐẦY KHÓ KHĂN GIỮA TỰ DO HOÁ KINH TẾ VÀ VIỆC KIỂM SOÁT CHÍNH TRỊ CHẶT CHẼ. THIỆT LÀ TỘI NGHIỆP, TẬP ĐÃ TRỞ THÀNH K.Ẻ.D.Ị.T.Ậ.T, KHÔNG THỂ ĐI ĐƯ'NG BÌNH THƯỜNG NHƯ MỌI NGƯỜI NỮA RỒI. TỘI NGHIỆP QÚA HA.