HÃY NGỪNG SĂN BẮN....STOPPING OF HUNTING WILD ANIMAL Săn bắn một thú vui...........Hunting is a pleasure Bạn thắng thú bùi ngùi.......You are winner other animal is die Mẹ khỉ máu tuôn xối..........Mother of monkey is death Khỉ con sắp đơn côi..........Her children is alone Còn...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
166upvotes
27reminds

More from songnuocmientay

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như...See more

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế...See more

BỐN MƯƠI NĂM QUÁ ĐỦ......THE FORTY YEARS OF SORROW , - MUST BE CHANGES Bốn mươi năm đói khổ.........Forty years of hungry and sorrow Tan nát cả cơ đồ..................The Viet Nam's country is ruined Giờ tàu qua đô hộ................ China cruel is begining invader Bởi hiệp...See more

More from songnuocmientay

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như...See more

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế...See more

BỐN MƯƠI NĂM QUÁ ĐỦ......THE FORTY YEARS OF SORROW , - MUST BE CHANGES Bốn mươi năm đói khổ.........Forty years of hungry and sorrow Tan nát cả cơ đồ..................The Viet Nam's country is ruined Giờ tàu qua đô hộ................ China cruel is begining invader Bởi hiệp...See more