HÃY NGỪNG SĂN BẮN....STOPPING OF HUNTING WILD ANIMAL Săn bắn một thú vui...........Hunting is a pleasure Bạn thắng thú bùi ngùi.......You are winner other animal is die Mẹ khỉ máu tuôn xối..........Mother of monkey is death Khỉ con sắp đơn côi..........Her children is alone Còn nhiều sự tiêu khiển......There are too much others entertain Thú rừng muốn bình yên.....The animal is also same us , to live in peaceful Để rừng xanh muôn tiếng....The forest is must be a safe house for them Săn bắn thứ nên kiêng.......Hunting is limited , it is better songnuocmientay-16/11/2018

166Upvotes
27Reminds

More from songnuocmientay

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như cây.........................Their body is thin and as weak trees Quan to mập ú một bầy như heo..............The authorrians become fat as a herd ò pig Dân chúng trong cảnh đói nghèo..............People is always in poor condition Chúng thì hưởng thụ ì xèo đó đây...........The authorians is enjoyed and travel to everywhere Đứng lên quật khởi mai nầy.....................The only thing we have to do is struggle and overturn Viễn Đông hòn ngọc sum vầy như xưa......Name of Sai Gon, Far East will be return and we will ..............................................................happy again songnuocmientay- 21/08/2018

918 views ·

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế độ..........................Because of disappointing to the present system Không có công bằng lãnh đạo ngu...............unfair and evil control Từ nam chi bắc đầy oan án......................From south to north are full of unjust funishment. Cướp đất , lộng quyền dân khóc than.......Plunder of land, abuse of power to the citizens Kẻ thù dân tộc gọi là bạn.........................The enemy of nation , they consider as a friend Biển đảo , đất liên dâng ngoại bang..........Sea, islands, land are give to china Chính phủ tốt đẹp sao có loạn................If the government be good , why do all people fight ............................................................against Bắt bớ, nhục hình bảo kẻ oan.................Arrested, torture to the injustice citizens Sự thật che đậy chính phủ sợ................The government is always afraid of the true Dân chúng quật cường quá lầm than.......That is why the whole contry is go on for struggle Cuộc sống ấm no có thật vậy................It is said : life is happiness is it true ??? Ngay cả quan quyền cũng đi tây...........Why too many government officer are living in Us and ...............................................................western Thực tế chứng minh đã cho thấy............The practical show that Người dân thù hận quá nhiều đầy...........The people is hating and feud Nếu vì lương dân thi thay đổi.................If the government is good take care to people , they have ............................................................to changes their act and policy Ngược bằng sóng gió sẽ đổi ngôi...........On the others hand there will be a big liberate Không phải tai dân, do chính phủ ...........This is the government wrong , ca't blame to the people Đất nước tham quan quá suy đồi............There are too much corrupt and system is being ............................................................depraved songnuocmientay-22/08/2018

699 views ·

BỐN MƯƠI NĂM QUÁ ĐỦ......THE FORTY YEARS OF SORROW , - MUST BE CHANGES Bốn mươi năm đói khổ.........Forty years of hungry and sorrow Tan nát cả cơ đồ..................The Viet Nam's country is ruined Giờ tàu qua đô hộ................ China cruel is begining invader Bởi hiệp ước Thành Đô........By the damned agreement of Chengdu Bốn mươi năm lạc hậu.........Forty years of backward Đất nước đi về đâu..............Where will the country gone ? Hòn Ngọc xưa yêu dấu.......The Pearl of Far East of Sai Gon's lovely Giờ khắp chốn buồn sầu......Now became upset and sorrow Bốn mươi năm lãnh đạo.......Forty years of control Quan tham nhũng quá giàu...The authorians 's corrupter is very rich Người dân thì đổ máu..........The innocent people is full out all of sweat and blood Dật vờ trong khổ đau...........Life is stagger and deep into water Bốn mươi năm quá đủ.........Forty years that is enough Tầng lớp lãnh đạo mù..........All of the authorians is blind and supied Người dân đang tự nhủ.......The people is think of them self Xóa bỏ quan tham, ngu ......Should deleted all of cruel authorians Bốn mươi năm nhìn lại.......Forty years look back Láng giềng đẹp tương lai....The neighboủrhood is bright of future Việt nam quan ăn hại.........The authorians of Vietnam is worse and cruel Giờ đến lúc đổi thay...........We have to struggle and changes for freedom songnuocmientay-26/08/2018

582 views ·

More from songnuocmientay

CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI............................ACTION FOR FREEDOM THE ONLY WAY TO DO Dân thì nước mắn ăn cơm......................The people have meal with only fishsauce Quan thi tôm cá ngon thơm ngập đầy......The authorians have full table of seafood Dân khổ ốm đói như cây.........................Their body is thin and as weak trees Quan to mập ú một bầy như heo..............The authorrians become fat as a herd ò pig Dân chúng trong cảnh đói nghèo..............People is always in poor condition Chúng thì hưởng thụ ì xèo đó đây...........The authorians is enjoyed and travel to everywhere Đứng lên quật khởi mai nầy.....................The only thing we have to do is struggle and overturn Viễn Đông hòn ngọc sum vầy như xưa......Name of Sai Gon, Far East will be return and we will ..............................................................happy again songnuocmientay- 21/08/2018

918 views ·

TẤT CẢ DO CHÍNH PHỦ SUY ĐỒI...............ALL WRONG THING FROM BAD GOVERNMENT Người dân không rãnh cũng không ngu........The citizens is not free and stupied Hơi đâu phản kháng để đi tù.......................They dont wanted to go on strike and being jail Do họ bất mãn một chế độ..........................Because of disappointing to the present system Không có công bằng lãnh đạo ngu...............unfair and evil control Từ nam chi bắc đầy oan án......................From south to north are full of unjust funishment. Cướp đất , lộng quyền dân khóc than.......Plunder of land, abuse of power to the citizens Kẻ thù dân tộc gọi là bạn.........................The enemy of nation , they consider as a friend Biển đảo , đất liên dâng ngoại bang..........Sea, islands, land are give to china Chính phủ tốt đẹp sao có loạn................If the government be good , why do all people fight ............................................................against Bắt bớ, nhục hình bảo kẻ oan.................Arrested, torture to the injustice citizens Sự thật che đậy chính phủ sợ................The government is always afraid of the true Dân chúng quật cường quá lầm than.......That is why the whole contry is go on for struggle Cuộc sống ấm no có thật vậy................It is said : life is happiness is it true ??? Ngay cả quan quyền cũng đi tây...........Why too many government officer are living in Us and ...............................................................western Thực tế chứng minh đã cho thấy............The practical show that Người dân thù hận quá nhiều đầy...........The people is hating and feud Nếu vì lương dân thi thay đổi.................If the government is good take care to people , they have ............................................................to changes their act and policy Ngược bằng sóng gió sẽ đổi ngôi...........On the others hand there will be a big liberate Không phải tai dân, do chính phủ ...........This is the government wrong , ca't blame to the people Đất nước tham quan quá suy đồi............There are too much corrupt and system is being ............................................................depraved songnuocmientay-22/08/2018

699 views ·

BỐN MƯƠI NĂM QUÁ ĐỦ......THE FORTY YEARS OF SORROW , - MUST BE CHANGES Bốn mươi năm đói khổ.........Forty years of hungry and sorrow Tan nát cả cơ đồ..................The Viet Nam's country is ruined Giờ tàu qua đô hộ................ China cruel is begining invader Bởi hiệp ước Thành Đô........By the damned agreement of Chengdu Bốn mươi năm lạc hậu.........Forty years of backward Đất nước đi về đâu..............Where will the country gone ? Hòn Ngọc xưa yêu dấu.......The Pearl of Far East of Sai Gon's lovely Giờ khắp chốn buồn sầu......Now became upset and sorrow Bốn mươi năm lãnh đạo.......Forty years of control Quan tham nhũng quá giàu...The authorians 's corrupter is very rich Người dân thì đổ máu..........The innocent people is full out all of sweat and blood Dật vờ trong khổ đau...........Life is stagger and deep into water Bốn mươi năm quá đủ.........Forty years that is enough Tầng lớp lãnh đạo mù..........All of the authorians is blind and supied Người dân đang tự nhủ.......The people is think of them self Xóa bỏ quan tham, ngu ......Should deleted all of cruel authorians Bốn mươi năm nhìn lại.......Forty years look back Láng giềng đẹp tương lai....The neighboủrhood is bright of future Việt nam quan ăn hại.........The authorians of Vietnam is worse and cruel Giờ đến lúc đổi thay...........We have to struggle and changes for freedom songnuocmientay-26/08/2018

582 views ·