HÃY NHÌN TRUNG CỘNG NHÉ MIỀN BẮC...LOOK AT CHINA COMMUNIST Miền bắc thân yêu ơi................My northern part lovely Trung cộng hãy cứ chơi............China communist .let's being good friend Rồi một ngày sẽ tới..................One day is sooner Thân xác sẽ tơi bời..................All of you will like this photo Dân của chúng chúng giết........Their race is being killed Việt Nam chúng yêu sao.........Will they love Vietnam people ? Nam Quan giờ mất biệt............Nam Quan 's land is lost Miền bắc tiếp theo nào............Next , the north is not late songnuocmientay-01/11/2018

155Upvotes
29Reminds

More from songnuocmientay

· HỔ VÀ CHÓ ĐIÊN :D :D :D...................TIGER AND CRAZY DOG Hổ cha lùi bước chó điên.................The father of young tiger is given away to crazy dog Hổ con không hiểu thi liền hỏi cha....The young tiger is wonder and ask his father Sư tử cha đánh chạy la..................You are so strong and even be winner to the lion Chỉ là con chó có là gì đâu.............Why do you afraid of a crazy dog Hổ cha cười dịu xoa đầu................Smiling and touch young tiger's head Thắng chi điên cẩu có là uy danh....Being a winner crazy dog it could not make other admired Đôi lúc nhường nhịn cũng đành......It is good way to pretend in sometime Đường cùng nó táp nọc thành hiểm nguy...Being impasse , It is just one biting , you will die by ....................................................................poison Quan trọng là biết nghĩ suy...................It is good for you , have to think carefully Đừng cho mình mạnh ra uy với đời.......Do not think, you are strong and force other obey Gặp mạnh nên biết kiệm lời.................It is less talk when our enemy is strong Gặp ngu chớ có nhiều lời tỏ phân........It is no need to explain to the stupid Khôn khéo ta biết điều cần...................Must be clever on time Biết dừng đúng lúc vạn phần tốt hay... And stop if you are not sure to be winner Tỏ vẻ rồi nhận đắng cay.....................The more you show up the lost you are Đời đâu biết trước được ngày nhục vinh...In life no one could predict what the future is songnuocmientay-01/11/2018

1.87k views ·

ĐẢNG VIÊN BỎ ĐẢNG VÌ SAO....WHY THE COMMUNIST PARTY MEMBER IS GET OFF ......................................................FROM COMMUNIST PARTY Sao nhiều người bỏ đảng......Why did the members communist party is get away from their party Giáo sư đến nhà văn............Such as Professor ...to writer Thư viết rất rõ ràng...............They are clearly wrote Đảng bán nước hại dân.........The communist that they have been follow is ruined and killed their ..............................................................people Chẳng còn gì che đậy............There is no need to hide Chính cựu đảng phơi bày......The old members of party is declared Từ lâu muốn đứng dậy........They wanna to fight against in past Bây giờ thời điểm hay..........It is right time for them to do Biết bao năm nhìn lại...............How many years is passed Hình tượng viết sử sai.............Personal of history was faked Bây giờ đều ái nái...................The writer is feeling compassion Mọi người đều công khai.........Now they are begining tell the true story Lê Văn Tám là ai...................Who is name Le Van Tam? Võ Thị Sáu thế nào................How is miss Vo Thi Sau ??? Phan Đình Giót chèn pháo.....Phan Dinh Giot who is that ? Tô Vĩnh Viễn Châu Mai..........And what is about To Vinh Vien Những câu chuyện rác rưởi......What is garbage of these fake 's histories Nội dung như chuyện cười.......The content is look like rumour and funny story Nhồi nhét và tắm tưới ..............Doing brainwash and wrong teaching Giết hại bao kiếp người ...........It is harmful to many generation Đảng viên rời khỏi đảng............Party member is get off from the communist party Lịch sử sắp sang trang.............The Viet Nam history has a new page Kết thúc thời khốn nạn.............Stop and ending of damned period Một chế độ dối gian.................The worse and liar regime songnuocmientay-31/10/2018

737 views ·

CHO SINH VIÊN LÀM MẠI DÂM........WHAT IS FUCKING FOR NEW POLICIES OF MINISTRY EDUCATION ACCEPTED FOR FEMALE STUDENT BEING A PROSTITUTE Sinh viên được thêm nghề........What is fucking of a new job for female 's students Chính phủ vừa chuẩn phê.........It has been approved by Ministry of education Mại dâm là xu thế....................The prostitution is accepted for student Thực trạng quá não nề.............It is real situation and so sorrowful of it Một quốc hội hồ đốn...............How is obscures of national assembly Một lũ không trí khôn..............So stupid they are Cặn bã đang còn tồn...............What is scum still existed Tri thức thua nông thôn...........The Knowledge is less than a farmer Học hành là bước tiến............The student is our power and future Sinh viên phải ưu tiên.............All is priority and give them good study condition Đầu tư cho phát triển.............Invest for their good idea to develop the country Rộng sâu khắp vùng miền......To everywhere of college and university Một chính sách tha hóa.........The new decision is worse policies Băng hoại cả quốc gia...........It is ruined and damaged of the country Quốc hội trẻ đến già.............From young and old member of national assembly Giải tán sẽ không xa..........It is should dismissed at one songnuocmientay-30/10/2017

1.14k views ·

More from songnuocmientay

· HỔ VÀ CHÓ ĐIÊN :D :D :D...................TIGER AND CRAZY DOG Hổ cha lùi bước chó điên.................The father of young tiger is given away to crazy dog Hổ con không hiểu thi liền hỏi cha....The young tiger is wonder and ask his father Sư tử cha đánh chạy la..................You are so strong and even be winner to the lion Chỉ là con chó có là gì đâu.............Why do you afraid of a crazy dog Hổ cha cười dịu xoa đầu................Smiling and touch young tiger's head Thắng chi điên cẩu có là uy danh....Being a winner crazy dog it could not make other admired Đôi lúc nhường nhịn cũng đành......It is good way to pretend in sometime Đường cùng nó táp nọc thành hiểm nguy...Being impasse , It is just one biting , you will die by ....................................................................poison Quan trọng là biết nghĩ suy...................It is good for you , have to think carefully Đừng cho mình mạnh ra uy với đời.......Do not think, you are strong and force other obey Gặp mạnh nên biết kiệm lời.................It is less talk when our enemy is strong Gặp ngu chớ có nhiều lời tỏ phân........It is no need to explain to the stupid Khôn khéo ta biết điều cần...................Must be clever on time Biết dừng đúng lúc vạn phần tốt hay... And stop if you are not sure to be winner Tỏ vẻ rồi nhận đắng cay.....................The more you show up the lost you are Đời đâu biết trước được ngày nhục vinh...In life no one could predict what the future is songnuocmientay-01/11/2018

1.87k views ·

ĐẢNG VIÊN BỎ ĐẢNG VÌ SAO....WHY THE COMMUNIST PARTY MEMBER IS GET OFF ......................................................FROM COMMUNIST PARTY Sao nhiều người bỏ đảng......Why did the members communist party is get away from their party Giáo sư đến nhà văn............Such as Professor ...to writer Thư viết rất rõ ràng...............They are clearly wrote Đảng bán nước hại dân.........The communist that they have been follow is ruined and killed their ..............................................................people Chẳng còn gì che đậy............There is no need to hide Chính cựu đảng phơi bày......The old members of party is declared Từ lâu muốn đứng dậy........They wanna to fight against in past Bây giờ thời điểm hay..........It is right time for them to do Biết bao năm nhìn lại...............How many years is passed Hình tượng viết sử sai.............Personal of history was faked Bây giờ đều ái nái...................The writer is feeling compassion Mọi người đều công khai.........Now they are begining tell the true story Lê Văn Tám là ai...................Who is name Le Van Tam? Võ Thị Sáu thế nào................How is miss Vo Thi Sau ??? Phan Đình Giót chèn pháo.....Phan Dinh Giot who is that ? Tô Vĩnh Viễn Châu Mai..........And what is about To Vinh Vien Những câu chuyện rác rưởi......What is garbage of these fake 's histories Nội dung như chuyện cười.......The content is look like rumour and funny story Nhồi nhét và tắm tưới ..............Doing brainwash and wrong teaching Giết hại bao kiếp người ...........It is harmful to many generation Đảng viên rời khỏi đảng............Party member is get off from the communist party Lịch sử sắp sang trang.............The Viet Nam history has a new page Kết thúc thời khốn nạn.............Stop and ending of damned period Một chế độ dối gian.................The worse and liar regime songnuocmientay-31/10/2018

737 views ·

CHO SINH VIÊN LÀM MẠI DÂM........WHAT IS FUCKING FOR NEW POLICIES OF MINISTRY EDUCATION ACCEPTED FOR FEMALE STUDENT BEING A PROSTITUTE Sinh viên được thêm nghề........What is fucking of a new job for female 's students Chính phủ vừa chuẩn phê.........It has been approved by Ministry of education Mại dâm là xu thế....................The prostitution is accepted for student Thực trạng quá não nề.............It is real situation and so sorrowful of it Một quốc hội hồ đốn...............How is obscures of national assembly Một lũ không trí khôn..............So stupid they are Cặn bã đang còn tồn...............What is scum still existed Tri thức thua nông thôn...........The Knowledge is less than a farmer Học hành là bước tiến............The student is our power and future Sinh viên phải ưu tiên.............All is priority and give them good study condition Đầu tư cho phát triển.............Invest for their good idea to develop the country Rộng sâu khắp vùng miền......To everywhere of college and university Một chính sách tha hóa.........The new decision is worse policies Băng hoại cả quốc gia...........It is ruined and damaged of the country Quốc hội trẻ đến già.............From young and old member of national assembly Giải tán sẽ không xa..........It is should dismissed at one songnuocmientay-30/10/2017

1.14k views ·