THẦY CÔ ĐÃ QUA ĐỜI HẾT RỒI, NHƯNG CON VẪN NHỚ HOÀI BÀI HỌC THUỘC LÒNG THẦY CÔ DẠY HỒI TIỂU HỌC: NGÀY HAI MƯƠI SÁU THÁNG MƯỜI, LÀ NGÀY QUỐC KHÁNH KHẮP NƠI TƯNG BỪNG...

Get replies from creators like Conthocon

thumb_upthumb_downchat_bubble
655upvotes
2reminds