THẦY CÔ ĐÃ QUA ĐỜI HẾT RỒI, NHƯNG CON VẪN NHỚ HOÀI BÀI HỌC THUỘC LÒNG THẦY CÔ DẠY HỒI TIỂU HỌC: NGÀY HAI MƯƠI SÁU THÁNG MƯỜI, LÀ NGÀY QUỐC KHÁNH KHẮP NƠI TƯNG BỪNG...

Get replies from creators like Conthocon

thumb_upthumb_downchat_bubble
655upvotes
2reminds

More from Conthocon

THẬT ĐẸP THẬT TỰ NHIÊN. TRẺ EM MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1975 VÀ ANH LÍNH HOA KỲ RẤT THÂN THIỆN NÈ. VẬY MÀ BỌN CHÚNG TUYÊN TRUYỀN BỊP BỢM LÁO TOÉT NÓI LÍNH HOA KỲ ĂN THỊT TRẺ CON, NGÀY NAY CHÚNG ĐEM CON CHÁU SANG HOA KỲ HỌC, CHỨ KHÔNG SANG NHÀ THẰNG BẠN 4 TỐT 16 CHỮ VÀNG HỌC NHÉ. N,H.Ổ N,Ư.Ớ,C M,I.Ế,N.G RA RỒI LẠI LIẾM VÀO CHỈ CÓ Vi Ci.

DỄ THƯƠNG CHƯA NÈ. Q.U.Â.N.Đ.Ộ.I.Đ.Ồ.N.G.M.I.N.H HOA KỲ VÀ NGƯỜI DÂN M.I.Ề.N.N.A.M.V.I.Ệ.T.N.A.M TRƯỚC 1975, ĐÚNG LÀ QUÂN VỚI DÂN, NHƯ CÁ VỚI NƯỚC. CHIM GẶP CHIM CÙNG CA, QUÂN GẶP DÂN CÙNG MỪNG.....NẾU TA KHÔNG THƯƠNG DÂN, TA ĐI CHIẾN ĐẤU CHO AI ĐÂY.....

TRƯỚC 1975 Q.U.Â.N.Đ.Ộ.I.Đ.Ồ.N.G.M.I.N.H HOA KỲ GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN M.I.Ề.N.N.A.M.V.I.Ệ.T.N.A.M. CHỈ CÓ NỀN GIÁO DỤC NHÂN BẢN, DÂN TỘC, KHAI PHÓNG MỚI CÓ ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY.

More from Conthocon

THẬT ĐẸP THẬT TỰ NHIÊN. TRẺ EM MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1975 VÀ ANH LÍNH HOA KỲ RẤT THÂN THIỆN NÈ. VẬY MÀ BỌN CHÚNG TUYÊN TRUYỀN BỊP BỢM LÁO TOÉT NÓI LÍNH HOA KỲ ĂN THỊT TRẺ CON, NGÀY NAY CHÚNG ĐEM CON CHÁU SANG HOA KỲ HỌC, CHỨ KHÔNG SANG NHÀ THẰNG BẠN 4 TỐT 16 CHỮ VÀNG HỌC NHÉ. N,H.Ổ N,Ư.Ớ,C M,I.Ế,N.G RA RỒI LẠI LIẾM VÀO CHỈ CÓ Vi Ci.

DỄ THƯƠNG CHƯA NÈ. Q.U.Â.N.Đ.Ộ.I.Đ.Ồ.N.G.M.I.N.H HOA KỲ VÀ NGƯỜI DÂN M.I.Ề.N.N.A.M.V.I.Ệ.T.N.A.M TRƯỚC 1975, ĐÚNG LÀ QUÂN VỚI DÂN, NHƯ CÁ VỚI NƯỚC. CHIM GẶP CHIM CÙNG CA, QUÂN GẶP DÂN CÙNG MỪNG.....NẾU TA KHÔNG THƯƠNG DÂN, TA ĐI CHIẾN ĐẤU CHO AI ĐÂY.....

TRƯỚC 1975 Q.U.Â.N.Đ.Ộ.I.Đ.Ồ.N.G.M.I.N.H HOA KỲ GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN M.I.Ề.N.N.A.M.V.I.Ệ.T.N.A.M. CHỈ CÓ NỀN GIÁO DỤC NHÂN BẢN, DÂN TỘC, KHAI PHÓNG MỚI CÓ ĐƯỢC NHỮNG NGƯỜI NHƯ VẬY.