VTV GẶP SỰ CỐ KỸ THUẬT DO DỐT TIẾNG ANH! Đài Truyền hình VTV trưng bản "International Mother Fucker" khi đưa tin về quỹ tiền tệ quốc tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (tiếng Anh: International Monetary Fund, viết tắt IMF) là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng cách theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Trụ sở chính của IMF đặt ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ. Sau sự cố này các clip liên quan đều nhanh chóng được VTV xóa sạch dấu tích.

play_circle_outline
thumb_upthumb_downchat_bubble
149upvotes
1downvote

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

Coi thường pháp luật và Mạng sống con người đến như thế ư? (THÊM MỘT CÁI CHẾT TỨC TƯỞI TRONG TRỤ SỞ CÔNG AN) Thông tin từ Fb Nhà báo Hoàng Khương cho biết một sự việc "chết trong trụ sở công an", hết sức bất thường. ---------- Chiều hôm qua, 13-10, em họ tôi (con chú ruột) và...See more

THÙY TRANG CÔNG BỐ LUÔN TÌNH HÌNH CUNG ĐÌNH - AI KHÔNG TIN MẶC KỆ! Thứ nhất tất cả tài liệu này Thùy Trang có được "rất khó khăn" và thiết nghĩ bây giờ đúng thời điểm cần minh bạch vì tình hình đất nước đã tới thời kỳ nguy hiểm. Theo báo cáo thì tình báo TQ gài cắm vào Taiwan...See more

THÙY TRANG CÔNG BỐ LUÔN TÌNH HÌNH CUNG ĐÌNH - AI KHÔNG TIN MẶC KỆ! Thứ nhất tất cả tài liệu này Thùy Trang có được "rất khó khăn" và thiết nghĩ bây giờ đúng thời điểm cần minh bạch vì tình hình đất nước đã tới thời kỳ nguy hiểm. Theo báo cáo thì tình báo TQ gài cắm vào Taiwan...See more

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

Coi thường pháp luật và Mạng sống con người đến như thế ư? (THÊM MỘT CÁI CHẾT TỨC TƯỞI TRONG TRỤ SỞ CÔNG AN) Thông tin từ Fb Nhà báo Hoàng Khương cho biết một sự việc "chết trong trụ sở công an", hết sức bất thường. ---------- Chiều hôm qua, 13-10, em họ tôi (con chú ruột) và...See more

THÙY TRANG CÔNG BỐ LUÔN TÌNH HÌNH CUNG ĐÌNH - AI KHÔNG TIN MẶC KỆ! Thứ nhất tất cả tài liệu này Thùy Trang có được "rất khó khăn" và thiết nghĩ bây giờ đúng thời điểm cần minh bạch vì tình hình đất nước đã tới thời kỳ nguy hiểm. Theo báo cáo thì tình báo TQ gài cắm vào Taiwan...See more

THÙY TRANG CÔNG BỐ LUÔN TÌNH HÌNH CUNG ĐÌNH - AI KHÔNG TIN MẶC KỆ! Thứ nhất tất cả tài liệu này Thùy Trang có được "rất khó khăn" và thiết nghĩ bây giờ đúng thời điểm cần minh bạch vì tình hình đất nước đã tới thời kỳ nguy hiểm. Theo báo cáo thì tình báo TQ gài cắm vào Taiwan...See more